Trả lời câu hỏi “cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?”

Trong lịch sử Việt Nam, chiến tranh diễn ra rất nhiều. Trong đó, cuộc chiến tranh Tiền Lý – Lương là cuộc chiến tiêu biểu thể hiện sự chỉ đạo tài ba của Triệu Quang Phục. Vậy cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào? Hãy cũng Chăm Học tìm hiểu nhé. 

Chiến tranh Tiền Lý – Lương là cuộc chiến giữa nhà Lý đời đầu với nhà Lương bùng nổ trong 5 năm từ năm 545 đến năm 550 do Triệu Quang Phục lãnh đạo. 

Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh 

Giáp Tý năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế sau khi đánh đuổi thành công ách độ hộ của nhà Lương. Tháng 5 năm 545, nhà Lương cho Dương Thiệu ( hay Dương Phiêu) làm thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm tư mã đem quân xâm lấn và sai thứ sử Định Châu là Tiêu Bột hột với Thiêu ở Giang Tây. 

cuộc kháng chiến chống quân lương xâm lược đã diễn ra như thế nào

Lý Nam Đế

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược

Khi quân xâm lược tiến vào đất nước, ông cha ta đã đứng lên chống lại kẻ địch. Các bạn hãy cùng xem diễn biến cuộc chiến chống quân Lương xâm lược nhé!

Lý Bí đánh đuổi quân Lương

Lúc này, Lý Bí hay Lý Nam Đế hay tin Trần Bá Tiên đem quân đến Giao Châu chiếm đóng đã đem 3 vạn quân chống cự và bị thua ở Chu Diên. Sau đó, Lý Nam Đế lại thua ở của sông Tô Lịch, tướng Tinh Thiều, Phạm Tu và Triệu Túc đã tử trận. Lý Nam Đế lúc này đã chạy về thành Gia Ninh (ngày nay thuộc xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nhưng vẫn bị Quân Lương đuổi theo vây đánh. 

Vì thế giặc quá mạnh nên tháng giêng năm 546, Trần Bá Tiên đã lấy được thành Gia Ninh và đóng quân ở cửa sông Gia Ninh. Lý Nam Đế lại chạy vào đất của người Lạo ở Tân Xưởng. 

Sau thời gian tập hợp và củng cố lực lượng quân bình, Tháng 8 năm 546, Lý Nam Đế đem 2 vạn quân từ trong đất Lạo ra đóng ở hồ Điển Triệt (nay thuộc xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) cho quân đóng nhiều thuyền đậu chật cả mặt hồ. 

Quân Lương sợ nên không dám tiến vào mà chỉ đóng quân ở cửa hồ. Quân Lương đợi đến đêm nước sông dân lên cao tràn đổ vào hồ mới đem tiến công. Quân Vạn Xuân không phòng bị nên bị tan vỡ. 

Lý Thiên Bảo đánh Trần Bá Tiên

Thấy thế quân thua Quân Lương, anh trai của Lý Bí là Lý Thiên Bảo đã cùng Lý Phật Tử hợp quân lại với Lý Bí chống Trần Bá Tiên. Lý Thiên Bảo đã giết chết thứ sử nhà Lương là Trần Văn Giới. Thấy vậy, Trần Bá Tiên mang quân và đuổi theo đánh, Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử thua trận. Sau đó, 2 người tập hợp số quân còn sót lại chạy sang đất người Di Lạo ở Ai Lao. 

Triệu Quang Phục lên ngôi vua

Năm 548, Lý Nam Đế qua đời ở động Khuất Lạo, ông giao ủy quyền cho Triệu Quang Phục là con của quan thái thú Triệu Túc ( thời Tiền Lý). Triệu Quang Thục tự xưng là Triệu Việt Vương. Ông đã kêu gọi người dân đứng lên chống quân Lương. Tháng Giêng năm 547, Quang Phũ đã lui về giữ đầm Dạ Trạch ( nay là bãi Màn Trò, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). 

Đầm Dạ Trạch có diện tích rộng ở giữa có nền đất cao ở được, bốn mặt là bùn lầy, cỏ cây um tùm, bụi rậm che kín, nhiều rắn độc, người đi ngựa khó đi, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ sào lướt trên cỏ nước mới có thể vào được. Nếu không quen đường rất dễ bị lạc nhưng Quang Phục thuộc rõ đường nên đem 2 vạn người vào đóng ở trong đầm. 

Ông sử dụng chiến thuật đánh du kích ban ngày không để có khói lửa và dấu người. Ban đêm, Quang Phục cho người dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của Trần Bá Tiên cướp lương thực, vũ khí, giết và bắt sống nhiều quân lính. Với chiến thuật này, Trần Bá Tiên không đánh được. 

cuộc kháng chiến chống quân lương xâm lược đã diễn ra như thế nào

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược

Tháng 1 năm 550, Trần Bá Tiên bàn với các tướng: “:”Ta chinh chiến lâu ngày, quân của Triệu Quang Phục ít nên sức yếu, quân ta nhiều nên mạnh. Ta sẽ cầm cự quân binh, lương thực chỉ chờ cho quân Việt uể oải yếu sức ta thừa cơ phản công tất sẽ thắng”.

Các tướng của Quân Lương đều cho là chí phải nên nghe theo lời bàn của Trần Bá Tiến. Tuy nhiên, Trần Bá Tiên được quan hộ vệ Dương Sàn báo tin nhà Lương có loạn nên phải về. Trần Bá Tiên cho Dương Sàn ở lại chỉ huy. 

Nghe  tin này, Quang Phục cho quân vây đánh, Dương Sàn bất ngờ nên cự không nổi và bị giết. Các tướng quân của nhà Lương cũng lần lượt bại trận. Quân Lương thua cuộc chạy về Bắc.

Cuối năm 550, Triệu Quang Phục lên ngôi vua và thống nhất đất nước. Người trong nước còn hay gọi ông là Dạ Trạch Vương. 

cuộc kháng chiến chống quân lương xâm lược đã diễn ra như thế nào

Triệu Quang Phục bàn chiến thuật đánh với tướng

Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của cuộc chiến tranh Tiền Lý -Lương:

– Nhờ vào sự lãnh đạo và mưu lược của Triệu Quang Phục khi chọn nơi đóng quân và chiến thuật tấn công quân địch. Ngoài ra, ông còn biết chớp lấy thời cơ thuận lợi để đánh quân Lương. 

– Lòng yêu nước và thống nhất đồng lòng của nhân dân ta đã giúp Triệu Quang Phục nhanh chóng giành thắng lợi. 

– Quân Lương mất người chỉ huy nên bị dồn vào thế bị động và chán nản. 

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của Triệu Quang Phục mang lại nhiều ý nghĩa to lớn. Cuộc kháng chiến là cơ sở cũng là bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh chống Bắc thuộc. Ngoài ra, cuộc chiến chống quân xâm lược này còn nói lên lòng yêu nước và tài năng của con người Việt Nam lúc bấy giờ. 

Hy vọng qua những chia sẻ trên, các bạn đã nắm rõ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của quân dân và vua Triệu Quang Phục. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay suy nghĩ nào, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. 

Leave a Reply