Tác giả: chamhoc

Bài toán: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Trong khi đó, thực tế đã có 150 người ăn lượng gạo đó. Hỏi số gạo trên giờ đây đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Giả thiết: Mức ăn của mỗi người như nhau)

Câu hỏi trên đây là bài toán lớp 5 về kiến thức Đại lượng tỉ lệ thuận và Đại lượng tỉ lệ nghịch. Trước khi tìm kiếm đáp án …

Bài toán: Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên, sau đó có thêm một số em bé mới đến nên số ngày ăn bị giảm đi 4 ngày. Hỏi rằng có bao nhiêu em bé mới đến. (Giả thiết sức ăn của các em bằng nhau)

Tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và tỉ lệ kép là dạng bài toán khó thuộc chương trình sách giáo khoa lớp 5. Để làm được dạng bài này, …